Rekisterin pitäjä                   

Björkholm mökit Oy | Björkholm Cottages Ltd. 

Björkholm lomakylä 19 
21600 Parainen SUOMI

Puh. Johanna 045 7873 8101 (fi, en, sv)
Puh. Matthijs 045 7873 8102 (en, nl)

info@visitbjorkholm.com

 

Yhteyshenkilö

Johanna Yliportimo

Tämä tietosuojaseloste koskee Björkholm mökit Oy: vuokraus- majoitus- ja aktiviteettipalveluita.

 

Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

 

Rekisterin tarkoitus

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

 

Rekisterin tietosisältö

Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot. Björkholm mökit Oy ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 

Tietolähteet 

Asiakkaan antamat tiedot.

 

Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Björkholm möit Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehdään kirjallisesti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.